Coolt med frisk luft.

Precis som att tändstiften måste bytas ut ibland måste även luftkonditioneringen rengöras med jämna mellanrum. Det samlas nämligen fukt, damm och smuts i flänsarna och då bildas det, bakterier och svamp. Detta påverkar luften som blåser in i bilen som du sedan andas in. Vi rengör från svamp, bakterier och mikrober samt gör en totalkontroll av din SEATs AC-system. Friskluftsfilter är en färskvara och kan behöva bytas, detta informerar vi dig i så fall om vid kontrollen. 


Vi använder Airco Well, specialutvecklat rengöringsmedel som högtryckssprayas direkt på förångaren. Detta säkerställer att smuts, föroreningar och avlagringar avlägsnas snabbt och effektivt. 

Se film hur AC-rengöringen går till. 

 

Effekterna av vår AC-rengöring:

  • Dödar och avlägsnar skadliga mikroorganismer i luftkonditioneringen
  • Kan öka luftflödet från luftkonditioneringen
  • Minskar luftföroreningarna i bilens kupé
  • Minska batteriförbrukningen i elektriska och hybridfordon
  • Säkerställer optimal kylningsprestanda


AC-rengöring 1495 kronor

Ev byte av friskluftfilter tillkommer.

Välkommen att boka tid redan idag!